top of page

Kapitalisatiecontract voor rechtspersonen

Een kapitalisatiecontract is een beleggingscontract uitgegeven door een Luxemburgse verzekeringsmaatschappij, als 'branche 6' of Luxemburgse tak 6. De rechtspersoon onderschrijft het contract, maar er is geen verzekerde en geen begunstigde.

Een kapitalisatiecontract is uiterst geschikt voor Belgische vennootschappen en andere rechtspersonen zoals vzw’s en stichtingen.

Waarom deze oplossing?

Het komt voor dat rechtspersonen liquide middelen aanhouden op een zichtrekening voor onvoorziene uitgaven, een rekening voor “indien ooit …”, een rekening die niets opbrengt en zelfs bijkomende kosten kan genereren. Wanneer de rekening enkel tot doel heeft snel aan liquide middelen te komen kan ze gedurende jaren inactief blijven.

Het kapitalisatiecontract biedt dezelfde beschikbaarheid doordat het voorziet in een mogelijkheid tot gehele of gedeeltelijke afkoop van het kapitaal, op gelijk welk ogenblik.

 

Bovendien laat het toe de niet actieve liquiditeiten te investeren in een grote keuze aan investeringsmogelijkheden en een rendement na te streven. Luxemburg staat immers bekend voor zijn grote keuze aan aantrekkelijke activa en beleggingsfondsen.

Naast deze beschikbaarheid komen nog de voordelen die verbonden zijn aan het kapitalisatiecontract zelf en aan de Luxemburgse markt. Zo is er de mogelijkheid om het contract te gebruiken als waarborg voor een banklening. Het Belgische recht staat dit toe via drie verrichtingen : overdracht van schuldvordering, inpandgeving of cessie van rechten. Zo kunt u een hefboomeffect voorzien, zodat u nog meer rendement bekomt.

Samengevat is het kapitalisatiecontract branche 6 interessant voor rechtspersonen die een oplossing zoeken voor:

  • Investeren op middellange of lange termijn;

  • Met toegang tot gevarieerde onderliggende oplossingen (externe fondsen, collectieve interne fondsen, enz.);

  • Met keuze voor meer of minder risico (belangrijk voordeel ten opzichte van DBI-bevek);

  • En daarbij te  genieten van een kapitalisatievorm en de voordelen die Luxemburg biedt.

Hoe zit dat fiscaal en voor uw boekhouding?

Een kapitalisatiecontract heeft geen grote boekhoudkundige gevolgen. Deze boekt het kapitalisatiecontract op de actiefzijde van de balans, als beleggingen andere dan vastrentende beleggingen. 

Vennootschappen die genieten van het verlaagde tarief in de vennootschapsbelasting zullen in principe verder gebruik kunnen maken van het voordelige stelsel. 

Premies gestort op een kapitalisatiecontract bieden het voordeel dat ze niet onderworpen zijn aan de taks op verzekeringsverrichtingen, die 4,40% bedraagt bij storting van een premie op een levensverzekeringscontract. Desalniettemin zijn de meerwaarden belastbaar, maar de eventuele minwaarden zijn op dezelfde manier aftrekbaar.

Vergeleken met een klassieke effectenrekening waarvoor de beurstaks geldt (tussen 0,12 % en 1,32% op elke verrichting van aankoop, verkoop of arbitrage), wordt het kapitalisatiecontract niet onderworpen aan de beurstaks. Ook voor andere 'beleggingsbelastingen' biedt het contract voordelen.

Hieronder kunt u onze betrouwbare partners vinden waarmee wij samenwerken voor deze oplossing:

 

Baloise_Logo_RGB.jpg
ONE_LIFE_LOGO.png
bottom of page