VAPZ - Haast en spoed is soms wél goed? (Bron: Indicator)


Bij de huidige lage rente betaalt u het best zo snel mogelijk uw volledige VAPZ-premie voor 2015. Klopt dat?

Fiscaal gezien en inzake sociale bijdrage geen verschil. Voor de fiscale aftrekbaarheid maakt het geen verschil of u de premie in één keer betaalt, dan wel (drie)maandelijks. Hetzelfde geldt voor uw sociale bijdragen. Volgens uw verzekeraar is het dit jaar echter meer dan ooit de moeite om de volledige premie voor 2015 zo snel mogelijk te storten. Waarom zou dat zo zijn?

Kijken naar het zgn. reëel rendement? Dat is wat uw gestorte premie op papier opbrengt min de inflatie. Wanneer u nl. een rendement heeft van bv. 4%, maar een inflatie van 3,5% zoals in 2011, is uw reëel rendement maar 0,5%. Doordat er momenteel echter geen inflatie is – het voorbije jaar bedroeg de inflatie zelfs min 0,38% – is het rendement dat u ‘op papier’ krijgt ook uw reëel rendement, of zelfs iets meer. De meeste vrije beroepers hebben een zgn. klassiek VAPZ met een gewaarborgd rendement en een bonus als het onderliggend fonds goed presteert. Momenteel krijgt u bijna overal een gegarandeerd rendement van 2% voor nieuwe stortingen, al zijn er verzekeraars die nog 2,5% geven.

Rendement ligt vast voor de rest van de looptijd? Soms geldt dit gegarandeerd rendement inderdaad voor de volledige looptijd van uw contract, soms voor een bepaalde termijn (bv. 8 jaar) en soms slechts voor één jaar. Voor nieuwe stortingen bedraagt uw reëel rendement dus zeker 2% à 2,5%, plus wat er eventueel nog bijkomt aan bonus. Dat lijkt misschien laag, maar in werkelijkheid is dit al jaren niet zo hoog geweest.

Alternatief? Wanneer u uw geld op de beste spaarrekeningen van dit moment zet, krijgt u 1% à 1,3%, een stuk minder dus. Wanneer u dus de premie nu in één keer kunt betalen, dan doet u dat dus het best ook. U bent immers zeker van een reëel rendement van minstens 2% of zelfs 2,5% en wellicht komt daar nog een stuk bonus bovenop. Bovendien ziet het er niet naar uit dat de rente direct weer gaat stijgen (in tegendeel)...

Voor nieuwe stortingen bedraagt het zgn. reëel rendement minstens 2% à 2,5%. Dat lijkt laag, maar het was de laatste jaren nog nooit zo hoog. Wanneer u het geld heeft, kunt u dus het best uw premie snel storten.

vapz.jpg

#onderneming #vapz

Featured Posts
Recent Posts