Extralegale pensioenen. 80 %-grens


80-20-regel.jpg

Extralegale pensioenen. 80 %-grens

Premies van groepsverzekeringen en pensioenfondsen kunnen fiscaal slechts in rekening worden ge­bracht binnen de perken van de zogenaamde 80 %-grens. Bij het berekenen van deze grens wordt, onder meer, geen rekening gehouden met de indexering van de lopende renten. Althans voor zover die binnen bepaalde grenzen blijft.

Zo is, voor renten die in 2014 zijn ingegaan, het aanvangsbedrag van de lopende jaarrente dat voor indexering in aanmerking komt, vastgesteld op 75.406,20 EUR.

De maximale indexeringscoëfficiënt in verband met de voor 2014 verschuldigde renten bedraagt :

- 0 voor renten ingegaan in 2014 of 2013;

- 0,0404 voor renten ingegaan in 2012;

- 0,0612 voor renten ingegaan in 2011;

- 0,0824 voor renten ingegaan in 2009 of 2010;

- 0,1487 voor renten ingegaan in 2007 of 2008;

- 0,1717 voor renten ingegaan in 2006;

- 0,1951 voor renten ingegaan in 2005;

- 0,2190 voor renten ingegaan in 2004;

- 0,2434 voor renten ingegaan in 2003;

- 0,2682 voor renten ingegaan in 2002;

- 0,2936 voor renten ingegaan in 2001;

- 0,3195 voor renten ingegaan in 2000;

- 0,3459 voor renten ingegaan in 1998 of 1999;

- 0,3728 voor renten ingegaan in 1997;

- 0,4002 voor renten ingegaan in 1995 of 1996;

- 0,4282 voor renten ingegaan in 1994;

- 0,4568 voor renten ingegaan in 1993;

- 0,4859 voor renten ingegaan in 1992;

- 0,5460 voor renten ingegaan in 1991;

- 0,6084 voor renten ingegaan in 1990;

- 0,6406 voor renten ingegaan in 1989;

- 0,6734 voor renten ingegaan in 1986, 1987 of 1988;

- 0,7410 voor renten ingegaan in 1985 of vroeger.

Met betrekking tot de vóór 1 januari 1992 ingegane renten mag het aldus verkregen resultaat - voor renten betaald in 2014 - nog worden verhoogd met 3.645,70 EUR.

Voor de berekening van de 80 %-grens moet ook rekening worden gehouden met het wettelijke pensioen.

Wat de werknemers betreft, wordt dit in de praktijk geraamd op 50 % van de eventueel voor de vaststelling van dat pensioen begrensde brutojaarbezoldigingen. Voor 2014 bedraagt die loongrens 52.972,54 EUR (cf. Com. IB 92, nr. 59/40).

Wat de bedrijfsleiders betreft die aan het sociaal statuut van de zelfstandigen onderworpen zijn, mag dat wettelijk pensioen volgens de Adminis­tratie worden geraamd op "25 % van hun bruto-inkomen, zonder dat het resultaat lager of hoger mag zijn dan respectievelijk het jaarlijks vast te stellen minimum- of maximumpensioen". Volgens de Administratie bedraagt dit minimum- en maximumpensioen voor het jaar 2014 respectievelijk 12.731,29 EUR en 16.123,68 EUR.

Circulaire AAFisc Nr. 16/2015 (nr. Ci.700.440) van 8 mei 2015

#IPT #verzekering #pensioen #vennootschap

Featured Posts
Recent Posts