Highfield Insurance Investments
12 mei 2018

Is IPT fiscaal beter dan liquidatiereserve?

0 reacties

 

Hoewel het tarief van de vennootschapsbelasting daalt, blijft een liquidatiereserve fiscaal duurder dan de opbouw van een IPT. Enkel indien u uw kapitaal wilt opnemen vóór uw 61ste en het verlaagd tarief venn.b. geniet, is vanaf aanslagjaar 2019 de opbouw van een liquidatiereserve fiscaal voordeliger.

 

Meer info bij Highfield Insurance Investments.

Nieuwste posts
  • Highfield Insurance Investments
    28 jul. 2018

    Situatie: Ik ben 64 jaar, weduwnaar en ik heb twee kinderen. Ik heb vastgoed verkocht en wil de opbrengst van 250.000 EUR beleggen op een veilige manier die voor mijn kinderen fiscaal voordelig is. Ik wil daarnaast jaarlijks kunnen beschikken over 10.000 EUR om mijn pensioen aan te vullen." Ons antwoord: Soms is het voordeliger om een levensverzekering te koppelen aan een voorafgaande schenking. Zo kan de klant al een deel van zijn vermogen verdelen terwijl hij leeft en vermijdt hij hoge successierechten voor zijn nabestaanden. Een erg rendabele oplossing is bijvoorbeeld het volgende: De klant kan elk kind 125.000 EUR schenken. Strikt gezien is de opmaak van een geschrift geen voorwaarde voor de geldigheid van een onrechtstreekse schenking. Toch blijft een geschrift zeer nuttig om de schenking te bewijzen indien nodig, alsook om lasten en voorwaarden opgelegd aan de begiftigde te specificeren. Daarom voorzien wij voor de klant een aansluitende onderhandse overeenkomst (ook “pacte adjoint” genoemd). Deze overeenkomst laat hem bijvoorbeeld toe de schenking te koppelen aan een rentelast ten aanzien van elk kind van 4% per jaar van het geschonken bedrag (hetzij 5.000 EUR per kind). Dit geeft de klant de mogelijkheid om jaarlijks zijn pensioen aan te vullen met 10.000 euro. Met de geschonken tegoeden sluiten beide kinderen ieder een levensverzekering af, waarbij ze zowel verzekeringnemer als verzekerde zijn, en waar de klant fungeert als aanvaardende begunstigde. Op deze manier hebben de kinderen altijd goedkeuring nodig als ze hun levensverzekering willen afkopen, of in geval van overdracht, in pandgeving, of wijziging van de begunstigingsclausule. Bovendien kan deze aanwijzing als begunstigde ook zorgen voor de uitwerking van een conventioneel terugkeerbeding, voor zover deze last aan de schenking werd gekoppeld. De kinderen kunnen jaarlijks een gedeeltelijke afkoop doen van hun levensverzekering ter betaling van de jaarlijkse rente van 4%. Indien de klant gemachtigd wordt door de kinderen, kan de klant ook zelf de nodige stappen ondernemen voor een gedeeltelijke afkoop van het levensverzekeringscontract ter waarde van de rentelast. Als de klant overlijdt binnen de drie jaar na de niet-geregistreerde schenking, moeten zijn kinderen alsnog deze schenking aangeven en successierechten betalen op de geschonken bedragen. Dit kan worden opgevangen met een verzekering successierechten, of desnoods registratie. Omgekeerd, als de klant meer dan 3 jaar na de schenking overlijdt, dan zijn de kinderen geen successierechten verschuldigd op deze schenking. Meer weten? Deze oplossing kan perfect voor kleinere bedragen. Met de groeten van Highfield Insurance Investments