top of page

Vier pijlers financiële planning

Raad over financiële planning heeft in principe inhoudelijk betrekking op de analyse, integratie en optimalisatie van vier pijlers van uw persoonlijke financiële situatie: 

vermogen, inkomen, pensioen en nalatenschap.

Vermogen

Analyse

Roerend en onroerend vermogen

Fiscaliteit van uw beleggingen

Veiligheid

Risico

Optimalisatie

Evenwicht tussen roerend en onroerend vermogen

Fiscale optimalisatie van beleggingen en beleggingsinkomsten

Spreiding van investeringen

Inkomen

Analyse

Inkomstencategorieën

Fiscale optimalisatie

Optimalisatie

Meer netto

Fiscale optimalisatie

Pensioen

Analyse

Pensioenberekening

Pensioenprojectie

Instrumenten voor pensioen

Overzicht van pensioenpijlers

Optimalisatie

Opbouw van pensioen

Fiscale optimalisatie

Kwalitatieve oplossingen

Nalatenschap

Analyse

Successieberekening

Instrumenten planning

Bescherming erfgenamen

Familiale onderneming

Optimalisatie

Successieplanning

Planningstechnieken

In extremis en bijzondere planning

Het voorgaande komt dan in een synthesedocument:

Financiële Audit, Analyse en Optimalisatieplan

bottom of page