top of page

ONS KANTOOR

Eersteklas vermogens- en verzekeringsadviseur met specialisatie in sparen, beleggen, specifieke risico's en financiële planning.
Vanuit een sterke en veelzijdige achtergrond, opleiding en ervaring kunnen wij u hoogstaande oplossingen en diensten aanbieden voor:
  • Sparen en beleggen dankzij jaren ervaring in vermogensbeheer en private banking (Bank Degroof, BNP Paribas Wealth Management)
  • Specifieke risico's voor uw activa en uw gezin
  • Financiële planning voor uw vermogen, inkomsten, pensioen en nalatenschap, als voormalig expert financiële planning voor Bank Degroof.
Wij werken in volledige onafhankelijkheid en integriteit
Voor aspecten die​ niet behoren tot onze specialiteit werken wij samen met andere onafhankelijke deskundigen.
Voor informatie over onze partners en verzekeringsmaatschappijen, kunt u alle documentatie (zoals productfiches IPID, KID, ...) raadplegen via volgende link: klik hier

We kijken ernaar uit u te ontmoeten en u bij te staan bij uw vragen en verwachtingen, en oplossingen daarvoor te ontwikkelen - en deze oplossingen te realiseren!  

Highfield Insurance Investments | Zakenkantoor Verduyckt (voorheen: Highfield Insurance Services) is de handelsbenaming voor de diensten en activiteiten inzake verzekeringsbemiddeling en financiële planning, die worden uitgeoefend door de vennootschap Highfield Equity & Invest Comm.V., met zetel te Paolalaan 31, 3200 Aarschot, Erkend verzekeringsmakelaar FSMA 111515A, RPR 0500.473.973.

Het register van de verzekeringstussenpersonen wordt bijgehouden door de FSMA, te 1000 Brussel, Congresstraat 12-14 en is terug te vinden op www.fsma.be. Het erkenningsnummer van Highfield Insurance Services is FSMA 111515A. Voor al uw vragen en problemen kan u in eerste instantie terecht bij ons kantoor. Klachten kunnen ook ingediend worden bij de Ombudsdienst Verzekeringen te 1000 Brussel, de Meeûssquare 35, tel. 02/547.58.71 – fax. 02/547.59.75 - info@ombudsman.as - zie de website www.ombudsman.as.
 

bottom of page