top of page

Renumeratiebeleid van Highfield Insurance Investments (voorheen: Highfield Insurance Services)

 

Bij het verlenen van diensten in verzekeringsbemiddeling aan onze cliënten, kunnen wij geldelijke en/of niet-geldelijke, marktconforme vergoedingen ontvangen van of geven aan derden.

 

Wij zien er op toe, o.a. door ons beleid op het vlak van vergoedingen, dat deze vergoedingen en voordelen bestemd zijn en aangewend worden om de kwaliteit van de dienstverlening aan de cliënten te onderhouden en te verbeteren. Wij zien er tevens op toe dat deze vergoedingen geen afbreuk doen aan de plicht om zich in te zetten voor de belangen van de cliënt.

 

De vergoedingen die door Highfield Insurance Investments (voorheen: Highfield Insurance Services) ontvangen worden ontvangen situeren zich op verschillende vlakken, afhankelijk van de aard van de aangeboden dienst. Daarnaast bestaat de mogelijkheid dat wij als makelaar voordelen ontvangen onder de vorm van opleidingen of seminaries. Het ontvangen van geschenken met een beperkte waarde is onder bepaalde voorwaarden toegestaan.

 

Voor verzekeringen in het algemeen ontvangen wij een deel van de kosten die aangerekend worden op elke storting. Voor levensverzekeringen met recurrente stortingen kunnen wij in sommige gevallen van de verzekeraar een éénmalige acquisitievergoeding ontvangen. Wat betreft de geldelijke vergoedingen, zijn deze verschillend naargelang het aangeboden product.

 

1. Voor de levensverzekeringen van het type tak 21, tak 23 en tak 26: een deel van de instapkosten die aangerekend worden op de storting.

De instapvergoeding op de markt zit doorgaans op 3% tot (zelfs) 5% van de gestorte premie; ons kantoor hanteert als maximum 3%.

Voor de levensverzekeringen van het type tak 21 en tak 26 ontvangen wij een portefeuillevergoeding die zich situeert tussen 0,25% en 0,40%;

Voor de levensverzekeringen van het type tak 23 ontvangen wij een portefeuillevergoeding die zich situeert op maximaal 1,25%, wat kan worden verklaard door de intensievere opvolging die met deze vorm van levensverzekering gepaard gaat;

 

2. Voor overlijdensverzekeringen ontvangen wij een vergoeding van maximaal 15% op de premies (doorgaans 10%) en een eenmalige acquisitievergoeding die zich situeert tussen 0% en 43%;

 

3. Wat betreft brand-, auto- en alle risico verzekeringen - voor zover Highfield Insurance Services deze daadwerkelijk afsluit - ontvangt het kantoor een deel van de kosten die op iedere storting aangerekend worden.

Wat betreft deze geldelijke vergoedingen, zijn deze verschillend naargelang het aangeboden product.

- Ongevallen: tussen 5% en 12%

- Ziekte- en hospitalisatieverzekering: tussen 8% en 15%

- Casco verzekering voertuigen: tussen 10% en 19%

- Vervoerde goederen: tussen 5% en 10%

- Brandverzekering: tussen 10% en 29%

- Andere schadeverzekeringen: tussen 10% en 13%

- Aansprakelijkheidsverzekeringen: tussen 8% en 17%

- Rechtsbijstandsverzekering: tussen 10% en 22%

- Bijstandsverzekeringen: tussen 10% en 27%

 

Deze vergoedingen zijn zeker marktconform en stellen ons in staat producten te analyseren, te adviseren, te voorzien en te beheren met inbegrip van:

• Ontwikkeling van systemen voor opvolging van diensten en cliënten

• De economische, juridische en administratieve ondersteuning

• De rapportering en opvolging naar de cliënt

• De permanente opvolging van de dossiers en risico's 

• Commerciële ondersteuning 

bottom of page