top of page

Gelooft u ook niet meer in uw pensioen?


Uit de halfjaarlijkse Financiële Gemoedsrust Barometer van onze partner NN blijkt dat liefst 58% van de Belgen vreest geen comfortabel leven te kunnen leiden na pensionering. Dat is geen positief vooruitzicht, maar wat kunt u daaraan doen?
 

Impact Coronacrisis: tijdelijke shock met langetermijneffect?

Het Coronavirus brengt heel wat onheil met zich mee, zoals ook eerder dit jaar op de internationale financiële markten. Een heel aantal indexen en belangrijke indicatoren gingen in het rood, waardoor de financiële activa van heel wat gezinnen en ondernemingen in waarde afnamen.

Ondertussen hebben "de markten" zich weer in sterke mate hersteld: vele fondsen noteren ondertussen zelfs positief voor dit jaar (uitzonderingen daargelaten), en vooral de dynamische portefeuilles hebben zich snel kunnen herstellen. De eeuwige contradictie: wie rendement wenst, moet beleggen, en liefst toch in zekere mate dynamisch, terwijl de klant op papier maar al te vaak wordt "veroordeeld" tot een (te) defensief profiel, en rendement, zeker op kortere termijn na een neerwaartse beweging, moeilijker haalbaar is.


Laat het ons evenwel positief bekijken: het is in tijden van onverwachte schokken dat onze beheerders, zowel van de beleggingsfondsen als de gepersonaliseerde fondsen, voor onze cliënten hun waarde moeten bewijzen. Het is als het ware een "stresstest": worden de beloftes waargemaakt? bieden zij weerstand aan de felle neerwaartse druk, door hun fonds en portefeuilles afdoende te beschermen en met kennis van zaken te reageren (proactief en reactie beheer)?


Op de langere termijn zijn we persoonlijk minder enthousiast: de neerwaartse beweging van maart en april 2020 werd sterk in de verf gezet in de massamedia, terwijl de sterke opwaartse beweging en het herstel veel minder aandacht krijgt. Wat onthouden Jan en Mieke dan? "Wegblijven van de beurs !".

Maar is dat wel een goede keuze, als Jan en Mieke nog een uitzicht willen behouden op een comfortabel pensioen?

 

"Belgen geloven niet meer in een comfortabel pensioen"

Uit de halfjaarlijkse Financiële Gemoedsrust Barometer van onze partner NN Verzekeringen blijkt nu dat liefst 58% van de Belgen vreest geen comfortabel leven te kunnen leiden na pensionering.

Twijfel over de betaalbaarheid van de pensioenen door de overheid (de eerste pensioenpijler) is al lang aan de orde, en de Corona-crisis heeft deze twijfel nog versterkt. Onze overheden moeten immers opnieuw 'financiële brandweerman' spelen, met vooral financiële steunmaatregelen voor de ondernemingen en werknemers. Kunnen de pensioenen dan wel betaalbaar blijven, zeker in de toekomst?

Daarnaast is er ook de stijgende levensverwachting, waardoor er ook over een langere periode pensioenen moeten worden uitbetaald.

Het idee dat we géén pensioen meer zullen hebben, klopt niet. Het feit dat veel mensen enkel een armoedepensioen zullen krijgen wel.” (K. De Witte, pensioenspecialist PVDA)
 

Combinatie van wettelijk pensioen en eigen inspanningen voor pensioenopbouw

Uit de bevraging blijkt dat slechts een klein deel van de bevolking zelf naar oplossingen zoekt om die twijfel weg te nemen.

Er zijn nochtans tal van oplossingen mogelijk, naast de eerste pensioenpijler:

* pensioen opbouwen via uw werkgever, onderneming of vennootschap, met fiscaal en sociaal voordeel. Bijkomend voordeel is dat de reserves in die contracten kunnen worden ingezet voor acquisitie van vastgoed, dat op zijn beurt weer inkomsten en meerwaarde kan opleveren.

* pensioen opbouwen via uw persoonlijke inspanningen met fiscaal voordeel, concreet het pensioensparen en het langetermijnsparen. Het fiscaal voordeel is nog steeds zeer interessant, en eenieder doet er goed aan het zo snel mogelijk op te starten, want wie weet, misschien overweegt onze regering het voordeel wat af te bouwen....

* pensioen opbouwen via een aparte beleggingsportefeuille: naargelang uw persoonlijke situatie (waarbij vooral uw leeftijd en bestaande reserves belangrijk zijn) kunt u dan zelf een portefeuille uitbouwen die u een extra buffer oplevert voor grote uitgaven, en/of toelaat regelmatig extra inkomsten te voorzien als aanvulling op uw pensioen.


Als financieel planners en adviseurs staan wij klaar om samen met u te werken voor uw pensioen, en met inzet van onze juridische, financiële en fiscale expertise.

Maak u geen zorgen over uw pensioen, maar maak er werk van !


Neem contact voor meer informatie.

25 weergaven0 opmerkingen

Comments


bottom of page