top of page

Meer rendement met investeren via beleggingsverzekering dan rechtstreeks in beleggingsfonds? Ja, al


Wat zijn de fiscale kosten van een beleggingsfonds? 1° Beurstaksen Aankoop: Wanneer u inschrijft op een beleggingsfonds, dan betaalt u geen beurstaksen. Het beleggingsfonds geeft nieuwe deelbewijzen uit in ruil voor uw storting. Wanneer u een fonds koopt via de beurs, dan betaalt u wel beurstaksen: voor distributie- of dividendfondsen 0,09 procent, voor kapitalisatiefondsen 1 procent. Voor beleggingsfondsen die niet in België geregistreerd zijn, betaalt u zowel bij de aan- als de verkoop via de beurs 0,25 procent beurstaks. Dat is het geval voor heel wat trackers, beursgenoteerde fondsen die een actief schaduwen. De in België geregistreerde fondsen kan u terugvinden op de website van de FSMA. Verkoop: Wanneer u de deelbewijzen van een distributiefonds inruilt voor cash, dan worden die doorgaans vernietigd door het fonds en is er geen beurstaks verschuldigd. Bij de verkoop van deelbewijzen van een kapitalisatiefonds geldt wel een beurstaks van 1 procent. En de nieuwe tarieven (tot 1.35%!) en plafonds liggen nog niet vast, maar het zit in stijgende lijn -> Verschuldigd bij investering in fondsen via beleggingsverzekering: NEEN ! 2° Roerende voorheffing op uitkering U betaalt 25 procent roerende voorheffing op de dividenden die uw distributiefonds uitkeert. De bank houdt die heffing automatisch in en stort die door naar de fiscus. -> Verschuldigd bij beleggingsverzekering tak 23? NEEN, en een tak 23 kan zeer conservatief worden samengesteld. Daarmee vormt een tak 23 een ideaal instrument voor mensen die inkomsten nodig hebben, en daar meer (geen roerende voorheffing) willen van overhouden Bij tak 21 is er na verloop van minstens 8 jaar ook geen roerende voorheffing verschuldigd. 3° Meerwaardebelasting bij verkoop Bij de verkoop van een beleggingsfonds betaalt u belasting op -- een gedeelte van -- de meerwaarde. We laten de uitzonderingen hier nog even buiten beschouwing. De fiscus viseert met deze meerwaardebelasting de geïnde coupons en de meerwaarde op schuldvorderingen, met compensatie van eventuele minwaarden. Dat betekent concreet dat u op de volledige meerwaarde van uw obligatiefonds 25 procent belasting betaalt. De gerealiseerde winst op uw deelbewijzen wordt zo gelijkgesteld aan de coupon van een obligatie. De fiscus gaat terugkijken naar de netto-inventariswaarde van het fonds op 1 juli 2005 of op de datum van de aankoop als die later valt. Bij gemengde fondsen ligt de berekening van de belastingbasis iets moeilijker. Oorspronkelijk kwamen enkel fondsen die meer dan 40 procent van hun geld in obligaties investeerden in het vizier van de fiscus. Heel wat beleggingsfondsen bleven bewust onder die drempel om meerwaardebelasting te vermijden. Sinds 20 december 2012 geldt de meerwaardebelasting bij verkoop ook voor een fonds dat slechts 25 procent van zijn middelen in schuldvorderingen stopt. Eind 2012 ging het enkel om fondsen met een Europees paspoort, een soort vergunning om het fonds in heel Europa te mogen verspreiden. Sinds 1 juli 2013 is de meerwaardebelasting ook van toepassing bij de verkoop van een Europees fonds zonder Europees paspoort. De Belgische regering besliste om die laatste uitbreiding met terugwerkende kracht in te voeren en nam als vertrekpunt 1 juli 2008. -> Verschuldigd bij investering in fondsen via beleggingsverzekering: NEEN ! 4° Jaarlijkse abonnementstaks voor beleggingsfondsen Beleggingsfondsen betalen een taks van 0,0925 procent. Voor alle duidelijkheid: deze taks is niet te betalen door de kleine belegger, maar door het beleggingsfonds. Maar hij zorgt wel voor een vermindering van de inventariswaarde en indirect komt hij dus wel ten laste van de belegger. -> Verschuldigd bij investering in fondsen via beleggingsverzekering: NEEN ! Maak even de optelsom: geen abonnementstaks (want verzekeraar is geen kleine belegger), geen roerende voorheffing, geen meerwaardetaks, geen beurstaksen, .... En vergeet vooral niet dat deze taksen doorgaans worden betaald op opbrengsten en meerwaarden, dus relatief gezien hoger zijn dan de 2% die u bij een beleggingsverzekering bij opstart betaalt. Met een beleggingsverzekering zijn uw opbrengsten dus fiscaal vrij.

42 weergaven0 opmerkingen
bottom of page