top of page

Principes voor succesvol beleggen op langere termijn (II) - Wanneer verkopen?


Nu koersen en NIW hoge waarden bereiken, vragen meer en meer beleggers ons wanneer ze kunnen overwegen om bepaalde portefeuilles af te bouwen, fondsen (mutual funds en ETF/trackers) te verkopen, arbitrages uit te voeren, ...

Uiteraard is elke situatie anders, en moeten investeringsbeslissingen, ook beslissingen tot desinvestering, persoonlijk worden besproken.

We kunnen echter enkele tips meegeven:

1. Het specifieke beleggingsdoel is bereikt.

Denken we maar een extra kapitaal opbouwen voor een bepaalde activiteit (wereldreis, huwelijk) of aankoop (wagen, woning, ...). Uiteraard kan een specifiek beleggingsdoel ook louter tijdsgebonden zijn, zoals een belegging starten en aanhouden voor 5 jaar.

Tip: we bekijken steeds met u de beleggingsdoelstellingen die bij opstart van de samenwerking werden afgesproken, want deze doelstellingen moeten ook worden geactualiseerd.

2. Waarderingen en NIW's zijn erg hoog.

Tip: u moet dit steeds relatief bekijken, dus in vergelijking met bepaalde parameters

3."Re-balancing" of herbalancering van uw portfolio

Wanneer bepaalde activaklassen een sterke stijging hebben gekend, kan een bepaald fonds, ETF of tracker een meer dan evenredig aandeel vertegenwoordigen in uw totale portefeuille. Door bepaalde beleggingsfondsen gedeeltelijk af te bouwen, brengt u de totale portefeuille weer in evenwicht, maw in de verhouding waaraan u was gestart.

Tip 1: een goede indicatie is ook een regelmatige controle van het risicoprofiel van de portfolio. Blijkt namelijk dat dit risico sterk gestegen is (omdat risicovollere activa een bovenmatige stijging hebben gekend), kan dit een goed moment zijn om de portfolio te herbalanceren.

Tip 2: denk zeker aan herbalanceren als de termijn voor het bereiken van uw beleggingsdoel afkort: denkt u bijvoorbeeld aan de aankoop van een woning binnen 6 maanden, kunt u nu beter of meer verregaand herbalanceren, eventueel afkopen, dan dat u de aankoop pas binnen 2 jaar zou verrichten.

4. Ondermaatse prestatie van één of meerdere fondsen

De ondermaatse prestatie kan ook aanzetten tot afbouw van de positie in een bepaald fonds.

Ga hier echter niet te snel tot actie over, een fonds kan altijd één of meerdere mindere perioden doormaken.

Tip: kijk en vergelijk liever meerdere indicatoren en parameters: hoe verhoudt de prestatie van het fonds zich ten opzichte van de benchmark, ten opzichte van andere fondsen in dezelfde categorie, ...Wat kunt u afleiden van indicatoren en ratings die prestatie meten?

Zeer belangrijk: de criteria voor de beslissing om geheel of gedeeltelijk te verkopen zouden in feite al moeten worden bepaald bij aanvang van de investering.

Met andere woorden, zo belegt u met een plan, een vooraf vastgelegde strategie.

Deze aanpak geniet de voorkeur, ten opzichte van plotse emotionele beslissingen, of de misvatting dat een investeerder de markten zou kunnen "timen". Bovendien garandeert u voor zichzelf een zekere consistentie in het opvolgen van de portfolio, en vermijdt u keuzestress.

Tip 1: u kunt deze strategie bepalen voor de volledige portfolio, maar ook voor afzonderlijke fondsen.

Tip 2: voor regelmatig aankopen en verkopen is de beleggingsverzekering uitermate geschikt, omdat u geen beurstaksen dient te betalen bij instap en uitstap van fondsen in de polis. Bij fondsen die u rechtstreeks aanhoudt, bijvoorbeeld bij uw bank op een effectenrekening, is dat wel het geval.

Aarzel niet ons te contacteren voor verdere info !

Wanneer fondsen verkopen?

47 weergaven0 opmerkingen
bottom of page